Vượt qua ảnh hưởng dịch bệnh, kinh tế quận Hà Đông duy trì tăng trưởng khá

Bám sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, quý I/2020, Đảng bộ quận Hà Đông tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó đã tập trung làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng các cấp theo đúng​​ tiến độ.


thúN quyi2020.jpg

Quý I/2020, quận Hà Đông thu ngân sách đạt 25,3% dự toán.

Tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh song 3 tháng đầu năm nay, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng tương đối ổn định. Gá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng 5,81% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch ước đạt 18.532 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm và tăng 0,58% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 900 tỷ 483 triệu đồng, đạt 25,3% dự toán. 

Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, GPMB thực hiện dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt, từng bước chuyển biến tích cực. Quận tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công tác công trình giao thông, công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá, đất dịch vụ; chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục công trình thuộc các dự án đảm bảo theo tiến độ cam kết. Trong 3 tháng đầu năm, toàn quận có 12 dự án được Thành phố cấp phép đầu tư với tổng nguồn vốn 99 tỷ đồng. Cấp mới 687 giấy phép xây dựng. Đã kiểm tra 191 công trình xây dựng, trong đó có phép và miễn phép đạt 100%. 

Nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, toàn quận đã huy động lực lượng tổ chức ra quân đảm bảo trật tự công cộng, vệ sinh môi trường tại 54 tuyến đường trọng điểm, lập biên bản xử lý 231 trường hợp vi phạm, bóc xóa 347 quảng cáo rao vặt, băng zôn khẩu hiệu. Ba tháng đầu năm 2020, quận đã thực hiện GPMB được 3.816 m2 đất, chi trả số tiền bồi thường hỗ trợ 6,7 tỷ đồng liên quan đến 24 lượt tổ chức, hộ gia đình thuộc 4 dự án. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Các trường học nghiêm túc cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh môi trường, tiêu độc khử khuẩn trong từng lớp học và khuôn viên trường. Công tác văn hóa thông tin, truyền thanh, thể dục thể thao phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của quận và các địa phương. Quận Hà Đông đã kích hoạt trên 1.400 loa truyền thanh phường phục vụ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ngành Y tế tập trung cao độ nguồn lực, cơ sở vật chất, phương tiện máy móc cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Hiện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đang tổ chức cách ly 64 trường hợp. Việc thực hiện chế độ chính sách được bảo đảm. Quận tổ chức chi trả kịp thời quà Tết của Chủ tịch nước, TP Hà Nội và quận Hà Đông cho người có công, người nghèo với tổng số tiền 21 tỷ 594 triệu đồng. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Quận Hà Đông tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2020, giao 90 tân binh cho 3 đơn vị nhận quân đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng quy định. 

Về công tác xây dựng Đảng, Quận ủy thực hiện tốt việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ và Kế hoạch của Quận ủy. Chỉ đạo 03 Tiểu ban, 05 Tổ công tác, Tổ biên tập văn kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian. Tập trung xây dựng, hoàn thiện văn kiện Đại hội, đề án nhân sự, chương trình, đề án của nhiệm kỳ mới, đảm bảo chất lượng, đúng quy định; hướng dẫn, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành đại hội chậm nhất tháng 5/2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, thông tin đối ngoại của quận. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trong quận đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Đề án số 06-ĐA/TU, Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận đến cơ sở đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận, đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những đơn có nội dung liên quan đến công tác cán bộ phục vụ đại hội đảng các cấp.

 

Viết bình luận

Xem thêm tin tức