Hoạt Động Ủy ban nhân dân

Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 30/6/2020 triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2023 trên địa bàn phường Quang Trung