Đảng bộ phường

Mùa xuân năm 1930, tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các...