Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

1. Đ/c Hà Thị Thanh Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

2. Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

3. Đ/c Phạm Bá Hiến - Chủ tịch Hội Người cao tuổi - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Nguồn: 

VP UBND phường

Xem thêm tin tức