Triển khai dự án đầu tư công khẩn cấp cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh để khám và điều trị Covid-19

HNP - Ngày 19/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1126/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư công khẩn cấp cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh để khám và điều trị Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố đồng ý việc triển khai dự án đầu tư công khẩn cấp cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh theo đề nghị của Sở Y tế với các nội dung cơ bản: Tên dự án “Cải tạo cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh để khám và điều trị Covid-19”; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố Hà Nội;

Yêu cầu, mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu triển khai khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 nhằm tránh gây thảm họa trực tiếp đến sinh mạng, sức khỏe và tải sản cộng đồng.
 
Phạm vi, địa điểm thực hiện dự án: tại cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, khu đất trước đây thành phố dự kiến xây dựng bệnh viện 1.000 giường Mê Linh (thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh có diện tích khoảng 11,8ha) hiện tại có tường rào xây bao quanh gồm 01 khối nhà 4 tầng diện tích 2.957m2 và 01 khối nhà 3 tầng diện tích 1.150m2, 01 nhà trạm biến áp.
 
Hình thức đầu tư: cải tạo, xây mới; Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án: ngân sách thành phố cấp từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2020; thời gian thực hiện dự án: triển khai khẩn cấp theo yêu cầu phòng chống dịch, thời gian cụ thể được xác định ở giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án.
 
UBND thành phố yêu cầu các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; UBND huyện Mê Linh: căn cứ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, hướng dẫn và phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa-xã hội thành phố Hà Nội triển khai thực hiện dự án đúng quy định pháp luật.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức