Thông tin tiếp công dân

Thông báo V/v dừng tiếp công dân, tiếp nhận đơn trực tiếp tại Trụ sở Tiếp...