Thông báo Về việc nội dung, tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2019

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

03/10/2019

Người ký văn bản: 

Phạm Thị Hòa

Nội dung thông báo: 

Thông báo Về việc nội dung, tài liệu ôn tập vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hà Đông năm 2019   

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo