Thông báo Hưởng ứng cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Nội dung thông báo: 

Nhằm phát hiện, giới thiệu và tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội, UBND phường Quang Trung triển khai Kế hoạch về Tổ chức cuộc thi “ Viết về gương điển hình tiên tiến; Người tốt, Việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hà Đông năm 2020.

          Đối tượng dự thi:

          Người dự thi là công dân trong và ngoài nước đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn phường Quang Trung.

          Nội dung dự thi :

          Bài viết hoặc tác phẩm thuộc thể loại báo chí, phát thanh, truyền hình của cá nhân viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

- Các tác phẩm báo chí, bài viết dự thi phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu; có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

- Mỗi tác phẩm báo chí, được viết tay, hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman, bài viết không quá 1.500 từ; tác phẩm phát thanh, truyền hình có thời lượng không quá 7 phút; khuyến khích các tác phẩm, bài viết kèm theo ảnh tư liệu.

- Người tham gia dự thi phải ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, đơn vị công tác và thông tin của gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được viết đến trong bài viết.

* Lưu ý:

- Các gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt phải là các nhân tố, sự  được phát hiện trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị mà chưa được cơ quan, tổ chức nào tôn vinh, khen thưởng hoặc đã được tôn vinh nhưng tiếp tục có những việc làm mới, có ảnh hưởng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và thành phố.

- Một người có thể có nhiều bài dự thi phát hiện, giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác nội dung bài viết, tác phẩm của mình và chưa gửi bất kỳ cuộc thi nào.

 Thời gian tổ chức:

- UBND phường tiếp nhận bài dự thi trước ngày 20 hàng tháng từ nay đến hết ngày 30/6/2020

Người dự thi gửi bài dự thi trực tiếp về Bộ phận VHTT- ĐTT phường để tổng hợp, hoặc gửi đến địa chỉ Email: nguyenthao150792@gmail.com.   

 Nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chương trình, Đề án của Quận ủy; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,  thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Gọn nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô”, thực hiện Nghị quyết 05 của quận ủy Hà Đông về công tác bảo vệ môi trường, quy tắc ứng xử nơi công cộng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, các hoạt động tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

UBND phường Quang Trung đề nghị UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, và toàn thể nhân dân tích cực tìm kiểm, phát hiện các cá nhân điển hình tiên tiến, viết bài dự thi gửi về UBND phường trước ngày 20 hàng tháng ( trước 30/6/2020) để kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, và nhân rộng những việc làm tốt trong cộng đồng.

Xem thêm thông báo