Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Ký hiệu văn bản: 

140/QĐ

Ngày ban hành: 

15/01/2020

Người ký: 

Chủ tịch UBND quận

Ban chấp hành: 

  • Quận

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: