Quán triệt, tuyên truyền về tình hình Biển Đông cho toàn thể cán bộ nhân viên, cấp ủy Chi bộ, Trưởng Ban điều hành 9 khu phố

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy-UBND quận Hà Đông, sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Hà Đông về việc phố biến tài liệu tuyên truyền về tình hình biển đông, chiều ngày 14/05/2014, UBND phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức