Quận Hà Đông tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ngày 30/9, Quận ủy Hà Đông ban hành Văn bản số 1373-CV/QU về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận.

 


 

Theo đó, Quận ủy yêu cầu UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội quận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH. BHYT; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH. BHYT trên địa bàn. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế và Bảo hiểm xã hội quận tăng cường ứng dụng CNTT, liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu để tăng hiệu quả quản lý các doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT. Tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh thực hiện đóng đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động. 

Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; định kỳ thông báo tình hình biến động lao động theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH. BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH. BHYT. Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế vào Quỹ BHXH. BHYT kịp thời, đúng quy định. 

Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với UBND quận, cơ quan Bảo hiểm xã hội quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền các thông tin về chính sách BHXH. BHYT và việc tổ chức thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận chỉ đạo các cơ sở tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH. BHYT, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia BHXH tự nguyện. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia bảo hiểm hộ gia đình. 

Quận ủy Hà Đông cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng tăng cường quán triệt, phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH. BHYT; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả đổi với từng đơn vị, coi việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH. BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội cùa địa phương, đơn vị.

Nguồn: 

Cổng TTĐT quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức