Quận đoàn Hà Đông tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2020

Trong 2 ngày 4 và 5/7, Quận đoàn Hà Đông phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020, 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận.


Quan doan tap huan 2020 anh 1.jpg

Bí thư Quận đoàn Hoàng Thị Huyền Trang trực tiếp lên lớp.

Tham dự lớp bồi dưỡng, 350 cán bộ, đoàn viên thanh niên của 17 phường đã được các giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh"; 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. 

Ngoài ra, các bạn đoàn viên thanh niên còn được các đồng chí lãnh đạo Quận đoàn Hà Đông bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; đồng thời tổ chức giao lưu cùng nhóm 1977 Vlog với chủ đề "Thanh niên sử dụng mạng xã hội có ích".

 

Quan doan tap huan 2020 anh 2.jpg

ĐVTN các phường tham dự tập huấn.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận được nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; tích cực thực hiện các phong trào hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: 

Cổng TTĐT quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức