Khẩn trương đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư

HNP - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2078/UBND-KH&ĐT về việc đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư và dự án ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển”.

Theo đó, UBND TP giao các sở, ngành đề xuất, tham mưu UBND Thành phố các nội dung, kế hoạch, chương trình, dự án hoặc hoạt động (bao gồm cả các đề xuất trong các lĩnh vực an sinh xã hội) dự kiến ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện với các đối tác trong nước và quốc tế. 
 
Về đề xuất, tham mưu UBND Thành phố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc: Rà soát, đề xuất các địa điểm giới thiệu kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực theo quy hoạch. Sở Giao thông vận tải: Rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án bãi đỗ xe (bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm), bến xe. Sở Xây dựng: Rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; dự án đầu tư công viên, khu vui chơi thể dục thể thao (ngoài các dự án thuộc danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao được ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND Thành phố).
 
Sở Công thương: Rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án khu công nghiệp, trung tâm Logistic, trung tâm giặt là tập trung, trung tâm thương mại, chợ đầu mối. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Sở Giáo dục và Đào tạo: Rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án trong lĩnh vực giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sở Tài nguyên và Môi trường: Rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt là các dự án kiểm soát, xử lý ô nhiễm nước thải, ô nhiễm không khí. Các Sở ngành khác: Rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư theo các lĩnh vực được phân công.
 
Các đơn vị có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/5/2017. UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung, báo cáo Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 20/5/2017.

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội

Viết bình luận

Xem thêm tin tức