Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện dự án Trạm Bơm tiêu Yên Nghĩa

Vừa qua, tại Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy thường kỳ cuối tháng 2, đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hà Đông yêu cầu UBND quận chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. 

 

bom tieu Yen Nghia 2020.jpg

Quận Hà Đông phấn đấu hoàn thành kiểm đếm trong tháng 3/2020.

Người đứng đầu Đảng bộ quận yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với UBND các phường: Quang Trung, Hà Cầu, La Khê, Dương Nội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành thực hiện công tác kiểm đếm đối với các trường hợp còn lại, đảm bảo chặt chẽ, chính xác theo quy định; thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định đối với các trường hợp cố tình không phối hợp chấp hành kiểm đếm; phấn đấu hoàn thành công tác kiểm đếm trong tháng 3/2020. 

Phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ quản công trình (hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển) để thiết lập hồ sơ và tổ chức di chuyển hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thời gian theo kế hoạch. Cùng với đó, tập trung rà soát lại toàn bộ quỹ đất tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất để thực hiện dự án (đã được Thành phố phê duyệt). Bám sát các Sở, Ngành của thành phố để sớm tham mưu báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB dự án. 

Phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hà Đông rà soát lại toàn bộ diện tích thu hồi chồng lấn vào dự án đường Ngô Quyền, giải quyết dứt điểm nội dung vướng mắc theo quy định hiện hành. 

Phối hợp chặt chẽ với Ban Duy tu các công trình Nông nghiệp và PTNT (đơn vị chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm đếm diện tích đất và tài sản trên đất, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; yêu cầu đơn vị tư vấn đo đạc (của Chủ đầu tư) phối hợp chặt chẽ với UBND các phường kiểm tra rà soát và điều chỉnh hệ thống bản đồ, sổ mục kê, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, chủ thể sử dụng đất, diện tích thu hồi đối với các trường hợp có sai sót, nhầm lẫn làm cơ sở thực hiện công tác GPMB theo quy định; thời gian thực hiện xong trước ngày 15/3/2020.

Nguồn: 

Cổng TTĐT quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức