Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục