Kế hoạch thực hiện đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường và văn minh mỹ quan đô thị trên địa bàn phường năm 2014

Kế hoạch thực hiện đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường và văn minh mỹ quan đô thị trên địa bàn phường năm 2014

Viết bình luận

Xem thêm tin tức