Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
V/v thay công tơ theo quy hoạch điện tử đo xa
Thông báo tiếp công dân tháng 10/2020
TB 254 v/v treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội (1010-2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Hà Đông
Thông báo thổi xả đường trục cấp nước
Tb niêm yết công khai việc mất trang bổ sung GCNQSD đất
V/v thay công tơ theo quy hoạch điện tử đo xa
V/v thổi xả đường trục cấp nước
TB 242 niêm yết công khai kết quả xét duyệt trợ cấp Người cao tuổi theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ
V/v công khai danh sách người nộp thuế đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (399 hộ)
V/v công khai danh sách người nộp thuế đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (387 hộ)
TB v/v công khai danh sách người nộp thuế đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội
V/v thông báo gia hạn tuyển dụng nhân lực vận hành khai thác Tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội
Thông báo v/v thay công tơ theo quy hoạch điện tử đo xa
Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường thuộc quận
Thông báo đấu giá QSD đất ở của 162 thửa đất tại Khu xứ Đồng Đanh, Đồng Cộc phường Phú Lương quận Hà Đông Phiên ngày 03.10.2020
TB công bố, công khai Quyết định 3540/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Hà Đông
TB lịch tiếp công dân tháng 9/2020 của Chủ tịch UBND phường Quang Trung
TB lịch tiếp công dân tháng 8/2020 của Chủ tịch UBND phường Quang Trung
TB lịch tiếp công dân tháng 7/2020 của Chủ tịch UBND phường Quang Trung

Trang