Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

​Trong 02 ngày 13 và 14/5, Đảng bộ phường Quang Trung đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển phường giai đoạn 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch HĐND quận; đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng Quận uỷ; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 4 của Quận ủy cùng 148 đại biểu đại diện cho trên 1.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường. 

DH Quang Trung 14520 anh 1.jpg 

Lãnh đạo quận Hà Đông tặng hoa chúc mừng đại hội.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ và nhân dân phường Quang Trung đã đoàn kêt, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc. Toàn phường có hơn 60 doanh nghiệp, 300 hộ kinh doanh ổn định. Quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung trong những năm qua không ngừng nâng cao chất lượng, đến nay Quỹ đã có hơn 2.176 thành viên với nguồn vốn hoạt động 355 tỷ đồng. Đời sống nhân dân ổn định và phát triển qua từng năm. Số hộ khá giàu chiếm gần 80%. Năm 2015, trên địa bàn phường có 06 hộ nghèo, 08 hộ cận nghèo, đến cuối năm 2019 trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, còn 06 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Công tác quản lý đất đai được tăng cường, đã đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 106 trường hợp; rà soát, cấp giấy chứng nhận đăng ký đất đai cho 185 trường hợp. Đến nay toàn phường đã có 93% số hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. 5 năm qua, phường đã hoàn thành 14 dự án với tổng mức đầu tư trên 17 tỷ đồng. Công tác quản lý trật tự công cộng, đô thị, xây dựng được tăng cường, trong 5 năm, phường đã thực hiện 324 lượt kiểm tra các trường hợp xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp nhà ở của nhân dân. 100% các trường hợp xây dựng được kiểm tra, trong đó có 02 trường hợp vi phạm đã được xử lý. 

 

DH Quang Trung 14520 anh 2.jpg

Đ/c Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận phát biểu chỉ đạo đại hội.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư và đạt nhiều thành tích cao, 3/4 trường trên địa bàn đạt và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt từ 95% trở lên; số tổ dân phố đạt văn hóa từ 82% trở lên. 5 năm qua, nhân dân trên địa bàn phường đã tổ chức 558 lễ cưới và 354 lễ tang. 100% lễ tang và lễ cưới thực hiện tốt nếp sống văn hóa; đặc biệt có trên 85% lễ tang được thực hiện hỏa táng. Công tác y tế dân số được chăm lo, tỷ lệ phát tiển dân số tự nhiên trên địa bàn phường hàng năm giữ vững dưới 1%. 5 năm liền phường được công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng phát triển mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. 

Công tác cải cách hành chính vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là khâu đột phá. Hiện nay, phường xây dựng và thực hiện 140 quy trình thủ tục hành chính, áp dụng việc quản lý các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; ISO 9001:2015. Trong 5 năm qua, phường đã tiếp nhận và giải quyết 34.360 hồ sơ các loại, chứng thực 119.895 lượt văn bản phục vụ nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường Quang Trung chú trọng trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức kiểm tra, giám sát và dân vận. Đảng bộ đã tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 97% trở lên. Đảng bộ phường có 3 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường kết nạp được 60 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 65 đồng chí đảng viên dự bị, vượt chỉ tiêu đề ra. 

 

DH Quang Trung 14520 anh 4.jpg

Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XI chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo quận.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Cường, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao những thành tích Đảng bộ phường Quang Trung đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn nhiệm kỳ mới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt  06 nhiệm vụ trọng tâm và 15 mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Khai thác tốt những điểm mạnh của phường; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo việc làm nâng cao đời sống nhân dân; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (trong đó có máng La Khê đi qua địa bàn phường); giữ vững an ninh chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19... 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XI gồm 17 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 05 đồng chí. Đồng chí Trịnh Thị Thu Giang được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy với 100% số phiếu bầu; đồng chí Cấn Xuân Dũng, đồng chí Hoàng Văn Tám được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí, đồng chí Cấn Xuân Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI gồm 09 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. 

Đại hội đã thông qua mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân trong phường, tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của phường, huy động mọi nguồn lực; mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương và thường xuyên đổi mới; tập trung thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, xứng đáng là bộ mặt của Quận, trung tâm - văn minh - hiện đại.

 

Nguồn: 

Cổng TTĐT quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức